วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการด้านการสร้างโอกาสทางอาชีพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

พันธกิจ

ให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ คัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย มีบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและคู่ค้า ตลอดจนบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บทสัมภาษณ์ นุชนาถ นาคทัด

Menaging Director
• เรามุ่งม้่นที่จะคัดวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ ใบชาทุกชนิดภายใต้แบรนด์ Manoi ได้รับมาตรฐาน อย. เราจึงมั่นใจในการส่งส่งความอร่อย ให้กับทุกๆคน
ความเป็นมาบริษัท
สองสาวพี่น้องผู้ที่รักในการพัฒนาตนเอง และมีแนวคิดในการทำธุรกิจโดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ใกล้ตัวที่ต้องรับประทานทุกวันคือ เครื่องดื่ม และด้วยความที่เมืองไทยเป็นเมืองร้อน เครื่องดื่มจึงเป็นอะไรที่ซื้อง่ายขายคล่อง ดื่มได้ทุกวัน จึงเริ่มจากการทำร้านเครื่องดื่มขึ้นมาทำขาย

ปรับสูตรให้มีความหลากหลาย ที่สำคัญเราต้องดื่มได้คือต้องปลอดภัยจากน้ำตาลที่ทำร้ายสุขภาพ ปรากฎว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการมีสาขาเพียง 3 สาขา คือในตัวจังหวัด ตัวอำเภอ และในกรุงเทพฯ ก่อเกิดเป็นการขยายเฟรนไชส์อย่างรวดเร็ว  ทั้งสองได้นำเอาประสบการณ์และศาสตร์ด้านการบริการจัดการจากที่ได้ศึกษาและใช้ในการทำธุรกิจด้านอื่นๆ มาวางระบบและต่อยอดพัฒนาบริษัทฯ  โดยมีจุดมุ่งหมายในการรังสรรค์วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ขายในราคายุติธรรม ตลอดจนให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง

ความหมายบริษัท
บริษัทลูกคิดดี จำกัด ถูกตั้งมาจากชื่อคุณแม่ของผู้ก่อตั้งบริษัท ซึ่งเป็นพี่น้องกัน คุณแม่ชื่อ “ลูกคิด นาคทัด” ทั้งสองปรึกษาและตกลงกันที่ชื่อ “ลูกคิดดี” ให้ความหมายที่เป็นสิริมงคลทั้งสองนัยได้แก่

นัยที่ 1 “ลูกคิดดี” หมายถึง คุณแม่ลูกคิด เป็นคนดี มีศีลธรรม ครองตน ครองคน ครองเรือน ได้อย่างสง่างาม

นัยที่ 2  “ลูกคิดดี” หมายถึง ลูกสาวทั้งสองคิดการดี ในการทำธุรกิจที่ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต เป็นการให้องค์ความรู้ สร้างโอกาสทางอาชีพให้กับผู้คนในสังคม และบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ปรัชญาองค์การ

“Bring Balance to Sustainability” – “ความสมดุล นำไปสู่จุดแห่งความยั่งยืน”

การทำงานด้วยจิตที่มุ่งมั่น แสดงความจริงใจในการทำธุรกิจ ผสานความสมดุลของทุกฝ่าย ทั้งพนักงานผู้บริโภค ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมจะทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงและสง่างาม

ความหมายโลโก้

cropped-cropped-Logo-LKD.png

Let Numbers Talk

0 +
Courses
0
Instructors
0 +
Students